ปฏิทิน​ : รายเดือน


วันที่ หัวข้อเรื่อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 มีนาคม 2566 KM Smart sharing 4/66 "พับด้วยใจ ให้ด้วยกัน Revive our MIND and design to share"
16 มีนาคม 2566 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรณีศึกษา ต้นแบบแนวคิดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม