กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดตารางนัดหมายภายใต้ยุคดิจิทัล “Go Smart Go Schedule”


06 ก.ย. 2561, 14:12 .         1134

วันที่สัมมนา : 20 ส.ค. 2561, 13:30 . - 20 ส.ค. 2561, 15:30 .
วิทยากร : ไม่ระบุ