ภาพกิจกรรม ปี พ.ศ. 2562

กิจกรรม KM DAY

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำนโยบายและแผน

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ;การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล

กิจกรรม KM Activity #3 การทำสบู่

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 6

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 5 เรื่อง “สถิติเข้าถึงง่ายกว่าที่คิด”

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายและแผน ครั้งที่ ๒

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความตกลง CPTPP ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอ”

การบรรยายเทคนิคการจัดทำคำกล่าว ปาฐกถา โดยท่านฑูตอิศร ปกมนตรี

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอคำกล่าว ปาฐกถา โดยคุณสุวิดา BOI

กิจกรรม Activity #2 เรื่อง “ สุขภาพดี ลดอ้วน ลดพุง ” (Yoga and Zumba)

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 3 เรื่อง “ใคร ๆ ก็ทำ Info ได้”

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 2 เรื่อง “เทคนิคการวาดภาพอนาคต Scenario Planning”

KM Smart Sharing ครั้งที่ 2

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 1 เรื่อง “ การจัดเตรียมสถานที่ประกอบการประชุมสัมมนาและวิธีการพับโบว์สำหรับใส่เหรียญที่ระลึก "

กิจกรรม KM Kick Off 2019

กิจกรรม Activity ครั้งที่ 1 เรื่อง “อาหารว่างเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย”