:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

กิจกรรม KM DAY

วันที่ลงทะเบียน : 11 ก.ย. 2562 - 18 ก.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 18 ก.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ้ห้อง 601 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 120 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 6

วันที่ลงทะเบียน : 30 ส.ค. 2562 - 06 ก.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 05 ก.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 5 เรื่อง “สถิติเข้าถึงง่ายกว่าที่คิด”

วันที่ลงทะเบียน : 14 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 23 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 11:30
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายและแผน " ครั้งที่ ๒

วันที่ลงทะเบียน : 31 ก.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 14 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความตกลง CPTPP ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

วันที่ลงทะเบียน : 05 ก.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 09 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : นายชาญชัย โฉลกคงถาวร, รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอ”

วันที่ลงทะเบียน : 11 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ดร.กุลชัย กุลตวนิช
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอคำกล่าว ปาฐกถาและการบรรยาย" ครั้งที่ ๒

วันที่ลงทะเบียน : 28 มิ.ย. 2562 - 09 ก.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 10 ก.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง ๒๐๓ ชั้น ๒ สศอ.
วิทยากร : คุณ อิศร ปกมนตรี
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ "Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำนโยบายและแผน"

วันที่ลงทะเบียน : 10 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 20 มิ.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 สศอ.
วิทยากร : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อ "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล"

วันที่ลงทะเบียน : 10 มิ.ย. 2562 - 19 มิ.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 19 มิ.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 10:00 - 12:00
สถานที่ : ้ห้อง 601 สศอ.
วิทยากร : ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "เทคนิคการจัดทำและการนำเสนอคำกล่าว ปาฐกถาและการบรรยาย"

วันที่ลงทะเบียน : 01 มิ.ย. 2562 - 13 มิ.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 13 มิ.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : คุณ สุวิดา ธัญวงศ์
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>