กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 5 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ


04 ต.ค. 2561, 16:06 .         1124

วันที่สัมมนา : 10 ต.ค. 2561, 09:30 . - 10 ต.ค. 2561, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ