กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 1 เรื่อง “ การจัดเตรียมสถานที่ประกอบการประชุมสัมมนาและวิธีการพับโบว์สำหรับใส่เหรียญที่ระลึก "


25 เม.ษ. 2562, 14:40 .     พิชามญชุ์    1155

วันที่สัมมนา : 03 พ.ค. 2562, 13:30 . - 03 พ.ค. 2562, 15:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ