กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การวิเคราะห์และการชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 1


20 ก.ค. 2563, 10:19 .     ศศิณา    1078

วันที่สัมมนา : 20 ก.ค. 2563, 13:00 . - 20 ก.ค. 2563, 16:00 .
วิทยากร : อาจารย์มหพล วันแก้ว