กิจกรรม KM Smart Sharing "เทคนิคการพูดนำเสนอต่อสาธารณะ" ครั้งที่ 1


20 ก.ค. 2563, 10:29 .     ศศิณา    1054

วันที่สัมมนา : 25 มิ.ย. 2563, 09:00 . - 25 มิ.ย. 2563, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ