กิจกรรม KM Smart Sharing "เปิดโลกหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติเพื่อส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมไทย" ครั้งที่ 3


21 ก.ค. 2563, 17:12 .     ศศิณา    1107

วันที่สัมมนา : 24 ก.ค. 2563, 09:30 . - 24 ก.ค. 2563, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ