กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" ครั้งที่ 2


22 ต.ค. 2563, 15:02 .     ศศิณา    922

วันที่สัมมนา : 20 ต.ค. 2563, 09:30 . - 20 ต.ค. 2563, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ