กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา กรณีศึกษา วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและสถานการณ์โลก : สะเทือนอุตสาหกรรมไทย”


10 มิ.ย. 2565, 09:12 .     ศศิณา    363

วันที่สัมมนา : 16 มิ.ย. 2565, 13:00 . - 16 มิ.ย. 2565, 16:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ