การใช้ metaverse กับการถ่ายทอดความรู้


20 ก.ค. 2565, 11:31 .     ศศิณา    360

วันที่สัมมนา : 18 ก.ค. 2565, 09:00 . - 18 ก.ค. 2565, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ