บรรยายองค์ความรู้ "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0" ครั้งที่ 2


04 ก.ย. 2023, 15:06 .     ศศิณา    265

วันที่สัมมนา : 04 ก.ย. 2023, 09:00 . - 04 ก.ย. 2023, 12:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ