บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ


06 ก.ย. 2018, 14:17 .         1151

วันที่สัมมนา : 21 ส.ค. 2018, 13:00 . - 21 ส.ค. 2018, 16:30 .
วิทยากร : ไม่ระบุ