การอบรมแนวทางถ่ายทอดความรู้ "การเตรียม Storyboard ด้วย Adobe illustrator และการสร้างสื่อภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เพื่อพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้"


16 ส.ค. 2566, 16:21 .     ศศิณา    303

วันที่สัมมนา : 21 ส.ค. 2566, 09:00 . - 21 ส.ค. 2566, 16:00 .
วิทยากร : ไม่ระบุ