KP i-Portfolio

ผลงานต่างๆ ของบริษัท


ผลิตสื่อสำหรับลูกค้า รถยนต์ BENZ

ผลิตสื่อสำหรับลูกค้า รถยนต์ BENZ

ผลิตสื่อสำหรับลูกค้ารถยนต์ BENZ S-Class / C-Class / E-Class

ผลิตสื่อระบบงาน Mobile Connect -SCCC

ผลิตสื่อระบบงาน Mobile Connect -SCCC

ผลิตสื่อระบบงาน Mobile Connect -บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สื่อค่านิยม CPD

สื่อค่านิยม CPD

สื่อค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์

สื่อบทเรียนกรมชลประทาน

สื่อบทเรียนกรมชลประทาน

สื่อบทเรียนสำหรับพัฒนาข้าราชการ 5 ระดับ กรมชลประทาน

สื่อการ์ตูน 3 D สถาบันสุขภาพจิต ฯ

สื่อการ์ตูน 3 D สถาบันสุขภาพจิต ฯ

สื่อกรณีศึกษาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิต ฯ

งานวิจัยการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เลอแปง CP

งานวิจัยการตลาดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เลอแปง CP

น.ส.กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการวิจัยการตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เลอแปง บริษัท ซี.พี.แแรม จำกัด ปี พ.ศ. 2551

ARS Packaging Design

ARS Packaging Design

น.ส.กิ่งกาญจน์ มงกุฏกาญจน์ ร่วมเป็นคณะทำงาน Rebranding บรรจุภัณฑ์ ARS บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ปี พ.ศ. 2546

Web Sales บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

Web Sales บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ผลิตสื่ออบรมการใช้งานระบบ Web Sales บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สื่อวีดีทัศน์ ระเบียบการแต่งกาย กรมราชทัณฑ์

สื่อวีดีทัศน์ ระเบียบการแต่งกาย กรมราชทัณฑ์

สื่อวีดีทัศน์กรมราชทัณฑ์ พิธีกร โดย คุณเอก ชมะนันท์ วรรณวินเวศร์

ผลิตสื่ออบรม AIS

ผลิตสื่ออบรม AIS

ผลิตสื่ออบรม IT Security Awareness ของ AIS

สื่อสหกรณ์พิมาย

สื่อสหกรณ์พิมาย

สื่อสหกรณ์พิมาย (ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)

ผลิตสื่ออบรม Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลิตสื่ออบรม Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

ผลิตสื่ออบรมการใช้งานระบบ Core Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับอบรมพนักงานทั่วประเทศ

สื่อการ์ตูน 2D สถาบันสุขภาพจิต ฯ

สื่อการ์ตูน 2D สถาบันสุขภาพจิต ฯ

สื่อรูปแบบการ์ตูน 2D การสร้างความสัมพันธภาพ สถาบันสุขภาพจิต ฯ

สื่อสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ กรมการแพทย์

สื่อสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ กรมการแพทย์

สื่อสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ กรมการแพทย์

สื่ออบรมกรมควบคุมมลพิษ

สื่ออบรมกรมควบคุมมลพิษ

สื่ออบรมองค์ความรู้ กรมควบคุมมลพิษ

สื่อรูปแบบละคร กรณีศึกษา การให้การปรึกษาวัยรุ่น

สื่อรูปแบบละคร กรณีศึกษา การให้การปรึกษาวัยรุ่น

สื่อกรณีศึกษา ในรูปแบบละคร การให้การปรึกษาวัยรุ่น