บริษัท นอลลิจ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองการจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังเมื่อ พ.ศ. 2548 ในฐานะที่ปรึกษาสาขาประชากรด้านการพัฒนาองค์กร ประเภท A หมายเลข 1866 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1) สาขาการศึกษา

2) สาขาประชากร ด้านวิจัยและประเมินผล

3) สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) ด้านทรัพยากรบุคคล

5) ด้านประชาสัมพันธ์