:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การดำเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับแหล่งกองทุนของต่างประเทศ"

วันที่ลงทะเบียน : 15 มิ.ย. 2564 - 21 มิ.ย. 2564
วันที่สัมมนา : 22 มิ.ย. 2564
เวลาสัมมนา : 13:00 - 16:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้"การเสนอนโยบายแผน มาตรการ พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่"

วันที่ลงทะเบียน : 03 มิ.ย. 2564 - 09 มิ.ย. 2564
วันที่สัมมนา : 10 มิ.ย. 2564 - 09 มิ.ย. 2564
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity "English for Business Communication"

วันที่ลงทะเบียน : 24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 01 มิ.ย. 2564
เวลาสัมมนา : 09:00 - 11:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ ในมุมมองของนักลงทุน"

วันที่ลงทะเบียน : 24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 31 พ.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 14:00 - 15:30
สถานที่ : ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing "มือถือไมค์ ทำอย่างไรให้ไฟส่อง เทคนิคการพูดของพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ" ครั้งที่ 2

วันที่ลงทะเบียน : 29 มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 02 เม.ษ. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing ครั้งที่ 3

วันที่ลงทะเบียน : 26 มี.ค. 2564 - 29 มี.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 30 มี.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 13:30 - 16:30
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing "ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในเมียนมา ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 09 มี.ค. 2564 - 11 มี.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 12 มี.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 11:00
สถานที่ : ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Kick off ปี 2564

วันที่ลงทะเบียน : 01 มี.ค. 2564 - 04 มี.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 05 มี.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 120 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity "การทำเทียนหอม"

วันที่ลงทะเบียน : 25 ก.พ. 2564 - 02 มี.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 03 มี.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Day "New Normal New OIE 2020"

วันที่ลงทะเบียน : 06 พ.ย. 2563 - 10 พ.ย. 2563
วันที่สัมมนา : 11 พ.ย. 2563
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 120 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>