:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

การใช้ metaverse กับการถ่ายทอดความรู้

วันที่ลงทะเบียน : 01 ก.ค. 2565 - 02 ก.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 18 ก.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing ครั้งที่ 4 “การจัดทำข้อมูล Open Data เพื่อนำไปสู่ Government Data Catalog”

วันที่ลงทะเบียน : 15 มิ.ย. 2565 - 17 มิ.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 20 มิ.ย. 2565 - 15 มิ.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา กรณีศึกษา วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนและสถานการณ์โลก : สะเทือนอุตสาหกรรมไทย”

วันที่ลงทะเบียน : 10 มิ.ย. 2565 - 15 มิ.ย. 2565
วันที่สัมมนา : 16 มิ.ย. 2565
เวลาสัมมนา : 13:00 - 16:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity ครั้งที่ 2 “เคล็ดลับการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล”

วันที่ลงทะเบียน : 11 พ.ค. 2565 - 18 พ.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 19 พ.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing 3 “มารู้จักกับข้อตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement)”

วันที่ลงทะเบียน : 28 เม.ษ. 2565 - 03 พ.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 05 พ.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing ครั้งที่ 2 “เงินเฟ้อโลกไปไกล..เงินเฟ้อไทยน่าห่วง (มั้ย)”

วันที่ลงทะเบียน : 07 เม.ษ. 2565 - 19 เม.ษ. 2565
วันที่สัมมนา : 20 เม.ษ. 2565
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Activity “การจัดโต๊ะทำงานตามหลัก Ergonomic แก้ไขปัญหา Office Syndrome & การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”

วันที่ลงทะเบียน : 14 มี.ค. 2565 - 16 มี.ค. 2565
วันที่สัมมนา : 17 มี.ค. 2565
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM DAY "กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการความรู้ (KM)"

วันที่ลงทะเบียน : 30 ส.ค. 2564 - 02 ก.ย. 2564
วันที่สัมมนา : 03 ก.ย. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 120 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

(ZOOM) ศึกษาดูงาน ณ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ลงทะเบียน : 26 ส.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 01 ก.ย. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

(ZOOM) KM Smart Activity "การอบรมเสริมสร้างสไตล์การแต่งตัว"

วันที่ลงทะเบียน : 23 ส.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564
วันที่สัมมนา : 26 ส.ค. 2564 - 23 ส.ค. 2564
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>