:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

KM Smart Activity "การทำถุงผ้าย้อมคราม" ครั้งที่ 3

วันที่ลงทะเบียน : 16 ต.ค. 2563 - 21 ต.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 22 ต.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร" ครั้งที่ 2

วันที่ลงทะเบียน : 19 ต.ค. 2563 - 19 ต.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 20 ต.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 20 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Smart Sharing “Planning tool for the planner” ครั้งที่ 5

วันที่ลงทะเบียน : 14 ต.ค. 2563 - 14 ต.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 16 ต.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 13:30 - 15:00
สถานที่ : ห้องประชุม 203 ชั้น 3 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมการอบรมแนวทางการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความรู้ผ่านการอบรมออนไลน์ "การทำ Modern Motion"

วันที่ลงทะเบียน : 01 ต.ค. 2563 - 07 ต.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 09 ต.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กส. ชั้น 4 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 20 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing "การจัดการความรู้" ครั้งที่ 4

วันที่ลงทะเบียน : 01 ก.ย. 2563 - 03 ก.ย. 2563
วันที่สัมมนา : 15 ก.ย. 2563
เวลาสัมมนา : 14:00 - 15:00
สถานที่ : ห้องประชุม 203 ชั้น 3 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Activity "การทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์" ครั้งที่ 2

วันที่ลงทะเบียน : 11 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 14 ส.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง

วันที่ลงทะเบียน : 04 ส.ค. 2563 - 06 ส.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 07 ส.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 08:30 - 12:00
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 04 ส.ค. 2563 - 05 ส.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 06 ส.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Activity "การพัฒนาบุคลิกภาพ" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 21 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 05 ส.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 13:00 - 15:30
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing "เปิดโลกหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติเพื่อส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมไทย" ครั้งที่ 3

วันที่ลงทะเบียน : 15 ก.ค. 2563 - 22 ก.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 24 ก.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>