:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การบริหารจัดการงานในรูปแบบ Work from Home และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 16 ก.ค. 2563 - 20 ก.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 21 ก.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : อาจารย์ธีรัตน์ โสดารัตน์
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "การวิเคราะห์และการชี้นำเตือนภัยทางเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 15 ก.ค. 2563 - 17 ก.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 20 ก.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 13:00 - 16:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : อาจารย์มหพล วันแก้ว
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

KM Kick Off "New Normal New OIE 2020"

วันที่ลงทะเบียน : 02 ก.ค. 2563 - 08 ก.ค. 2563
วันที่สัมมนา : 09 ก.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 120 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing "One Day Easy Clip ตัดคลิปง่ายๆ สไตล์คุณ" ครั้งที่ 2

วันที่ลงทะเบียน : 26 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
วันที่สัมมนา : 01 ก.ค. 2563
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing "เทคนิคการพูดนำเสนอต่อสาธารณะ" ครั้งที่ 1

วันที่ลงทะเบียน : 19 มิ.ย. 2563 - 23 มิ.ย. 2563
วันที่สัมมนา : 25 มิ.ย. 2563
เวลาสัมมนา : 09:00 - 12:00
สถานที่ : ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 6

วันที่ลงทะเบียน : 30 ส.ค. 2562 - 06 ก.ย. 2562
วันที่สัมมนา : 05 ก.ย. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 5 เรื่อง “สถิติเข้าถึงง่ายกว่าที่คิด”

วันที่ลงทะเบียน : 14 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 23 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 11:30
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมบรรยายถ่ายทอดความรู้ "Big Data และการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายและแผน " ครั้งที่ ๒

วันที่ลงทะเบียน : 31 ก.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 14 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ไม่ระบุ
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรม KM Smart Sharing ครั้งที่ 4 เรื่อง “ความตกลง CPTPP ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย”

วันที่ลงทะเบียน : 05 ก.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 09 ส.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:30 - 12:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : นายชาญชัย โฉลกคงถาวร, รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
จำนวนคน : 35 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “การออกแบบและผลิตคลิปวีดิโอ”

วันที่ลงทะเบียน : 11 ก.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
วันที่สัมมนา : 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562
เวลาสัมมนา : 09:00 - 16:00
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 สศอ.
วิทยากร : ดร.กุลชัย กุลตวนิช
จำนวนคน : 30 คน
หมดเวลาลงทะเบียน
อ่านต่อ >>